Olabileceğinizin En İyisi

Ana Sayfa / Hizmetlerimiz
sporda-performans-gelistirme

Performans iyileştirilmesi, ister atletik ister sanatsal performans; ister hitabet performansı; ister mesleki, sosyal ve kişisel performans ya da ilişkilerin performansı normal koşullarda psikolojik sorunlar ve travma gibi alanlarda yer almaz. Ancak herhangi bir aktiviteye doğrudan bağlantılı olmasa bile, performansın önündeki engellerin travmayla ilişkili olması gibi durumlarda kapsam içine girebilir.

Hayatı boyunca travmaya uğramamış ya da uğramayacak kimse yoktur. Buna rağmen bireyin nörofizyolojik sisteminde takılıp kalmış; şimdiki durumundaki duygusal ve düşünsel süreçleri üzerine odaklanmasını sınırlandıran geçmiş travmalara değinmeden performans geliştirmeye çalışılması yabancı otların biçilip köklerine dokunulmaması gibidir.

Performansımız genellikle bilinçaltımızda kendi hakkımızda sahip olduğunuz çarpık düşünceler tarafından engellenir. Bu değerlendirmeyi dış dünyaya yansıttığımız zaman başkalarının da yani seyircilerinde bizi aynı şekilde bizi aynı şekilde eleştirel bir bakış açısıyla gördüğüne inanırız. Kendi hakkımızdaki bu negatif değerlendirmelerimiz ütün sistemimizi etkiler; böylece hem kendi hakkımızdaki hem de başkaları hakkındaki görüşlerimizi çarpıtır. Oysa karşımızdakinin aklını okuyamayız ve başkalarının hakkımızda ne düşündüğünü de nadiren bilebiliriz.

Sosyal fobisi olup da toplumun içinde dehşete kapılan kişiler buna iyi bir örnektir. Bu kişiler kendilerini, kendi mantıksız düşüncelerinin eleştiri oklarına maruz bırakarak kendi önemlerini yüceltmektedirler. Kendilerini başkasının düşüncesini odak noktası olarak görürler.

Performans, algıyla -ister doğru olsun ister çarpıtılmış-birebir ilgilidir. Kendi negatif algılayışımızı başkasına yansıtarak, endişe, utanç, çekingenlik gibi duygularımızı harekete geçirip performansımızın düşmesine neden oluruz. Ama kendimizi pozitif olarak değerlendirirsek, performansımız artar.

Performans her gün, gün boyunca yaşanan bir şeydir. Araba kullanırken, sınıfta bir soruyu yanıtlarken, fıkra anlatırken, her an her yerde performans gösteririz.

Çözümün doğasını sorunun doğası belirler.

Yalnızca yüzeydeki problemlerin çözülmesi, gerçek çözüm değil yapay bir adaptasyon sağlar ve bu adaptasyon sınırlı bir süre için geçerli olmaktadır. Problem daha sonraya aynen ya da başka bir şekle bürünerek tekrar ortaya çıkacaktır.

Performans şimdidedir. Yaşanan andadır.

Sporcularla performans geliştirme çalışırken psikoloji ve psikoterapi  bilgimizin yanı sıra alandaki tecrübelerimizi ve özellikle spor sevgimizi  kullanıyoruz.

Bilişsel,Davranışsal, Yöntemlerdeki uzmanlığımız ile EMDR yöntemindeki ileri düzey eğitimlerimizi, süper lig takımlarını ve elit sporcuları çalıştıran arkadaşlarımızı da destek ve bilgi kaynağı olarak sunmaktan gurur duyuyoruz.

Sedar ERTAŞ
Uzm. Klinik Psikolog